FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

KURS

Trening zaawansowanych umiejętności ACT - metafory w praktyce

Niezależnie od tego, czy jest się nowicjuszem, czy posiada się lata doświadczenia w pracy z pacjentami, trudno zaprzeczyć, że metafory odgrywają kluczową rolę w praktyce psychoterapeutycznej.

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Psychologia
Wyświetleń: 16
Numer ogłoszenia: 29029
widoczność 24 dni do końca wyświetlania (21 października 2022)
cena:
399 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2022-09-24
2022-09-24
Wrocław-śródmieście
SPRZEDAJĄCY
Nazwa: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii
Telefon kontaktowy: 71 332 36 70
OPIS

Trening zaawansowanych umiejętności ACT - metafory w praktyce psychoterapeutycznej. (szkolenie online)

Niezależnie od tego, czy jest się nowicjuszem, czy posiada się lata doświadczenia w pracy z pacjentami, trudno zaprzeczyć, że metafory odgrywają kluczową rolę w praktyce psychoterapeutycznej. Prawie wszystkie nurty terapeutyczne zgadzają się co do wpływu jaki ma stosowanie metafor w dialogu terapeutycznym z klientem. To potężne narzędzie dające motywację do zmiany zachowania czy pomagające klientowi odkrywać co jest dla niego ważne. Poszczególne nurty terapeutyczne szkolą terapeutów w stosowaniu specyficznych metafor jako technik w określonych obszarach problemowych. Można się ich nauczyć jak protokołów pracy. Wiele metafor pojawia się w takcie terapii spontanicznie, bez świadomości osoby, która mówi, że jest to wypowiedź metaforyczna. Metafory są bowiem częścią naszego języka. Jest to zdolność do tworzenia związków frazeologicznych o innym znaczeniu niż dosłowny sens wyrazów z których ten związek się składa. Daje to nam nieskończone możliwości dla naszej kreatywności oraz ułatwia uczenie się, planowanie, przewidywanie czy ocenianie. Zdolność ta pozwala nam również tworzyć i opisywać tak abstrakcyjne pojęcia jak miłość czy czas, oraz tworzyć teoretyczne konstrukty naukowe. Pomimo, iż metaforyczne myślenie może być dla nas tak użyteczne, często błędnie je stosujemy. Prowadzi to do psychologicznej nieelastyczności i jest podłożem różnego rodzaju psychopatologii. Dotyczy to zarówno naszych klientów, jak i nas terapeutów. W Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) uczymy się jak wykorzystywać takie narzędzie jak uważność, analiza funkcjonalna i teoria ramowania relacyjnego (RFT), by trafnie rozpoznać i zrozumieć ekspresję metaforyczną na której utknął nasz klient, oraz jak na tej podstawie zaplanować i przeprowadzić precyzyjną interwencje, która umożliwi naszemu klientowi działanie w zgodzie z tym co dla niego ważne.

 

 

OPINIE I KOMENTARZE