FORMULARZ KONTAKTOWY
CAPTCHA
Change the CAPTCHA code

Neuropsychologiczna diagnoza dziecka

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat mechanizmów neuronalnych powstawania zaburzeń neurorozwojowych i zaburzeń będących skutkiem nabytych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci oraz poszerzenie umiejętności diagnostycznych

Zobacz pełny opis
DANE SZCZEGÓŁOWE
Kategoria: Zdrowie publicze Dla lekarzy Inne Psychologia
Wyświetleń: 1219
Numer ogłoszenia: 4944
widoczność 13 dni do końca wyświetlania (08 czerwca 2024)
cena:
1500 zł
TERMINY
Rozpoczęcie
Zakończenie
Miejscowość
2024-11-16
2024-11-17
Sopot
z 2 miejsc
Zapisz się teraz, aby mieć pewną rezerwację miejsca. Po zapisaniu się sprzedawca skontaktuje się z Tobą w celu finalizacji transakcji
SPRZEDAJĄCY
Nazwa: Pracownia Pomocy Psychologicznej Ośrodek Szkoleniowy
Telefon kontaktowy: 510 672 424
OPIS

Neuropsychologiczna diagnoza dziecka www.pracownia-mm.pl/oferta/ 

Szkolenie prowadzidr hab. n. hum. Aneta Rita Borkowska

prof. UMCS, psycholog, specjalizuje się w zakresie neuropsychologii rozwojowej. Pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS. Jest autorką i redaktorem publikacji książkowych m.in. „Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej”, „Neuropsychologia kliniczna dziecka”, „Podstawy neuropsychologii klinicznej”, artykułów naukowych na temat ADHD, dysleksji rozwojowej, rozwojowych zaburzeń językowych i zróżnicowanych objawów behawioralnych po nabytych uszkodzeniach mózgu u dzieci. W obszarze praktyki psychologicznej zajmuje się diagnozą neuropsychologiczną dzieci z różnymi formami patologii zachowania oraz terapią neuropsychologiczną dzieci po uszkodzeniach mózgu i z zaburzeniami językowymi.Charakter i zakres szkoleniaCelem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat mechanizmów neuronalnych powstawania zaburzeń neurorozwojowych i zaburzeń będących skutkiem nabytych zmian w ośrodkowym układzie nerwowym u dzieci oraz poszerzenie umiejętności diagnostycznych w pracy z dziećmi z takimi zaburzeniami. Zajęcia obejmować będą dwa, komplementarne bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony będzie omówieniu teoretycznych zagadnień dotyczących rozwoju strukturalnego i funkcjonalnego mózgowia w normie i patologii oraz kształtowaniu się na tej podstawie życia psychicznego dziecka. Drugi pozwoli słuchaczom na zapoznanie się z metodyką postępowania diagnostycznego. Zajęcia będę obejmowały także analizy klinicznych studiów przypadków.Forma zajęćSzkolenie prowadzone będzie w formie wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną oraz pracy warsztatowej w małych podgrupach z wykorzystaniem materiałów z praktyki klinicznej prowadzącej szkolenie.Program szkolenia

 1. Podstawy neuroanatomii (pień mózgu, międzymózgowie, struktury podkorowe, bruzdy i zakręty na powierzchni grzbietowo-bocznej, przyśrodkowej i podstawnej, połączenia).
 2. Znaczenie funkcjonalne głównych neuroprzekaźników.
 3. Zintegrowanie i specjalizacja funkcjonalna ośrodkowego układu nerwowego.
 4. Pojęcie zaburzeń neurorozwojowych; procesy kształtujące OUN, mechanizmy powstawania zaburzeń, skutki behawioralne działania negatywnych czynników zmieniających program rozwoju mózgowia.
 5. Zaburzenia neuropsychologiczne o charakterze nabytym u dzieci.
 6. Plastyczność mózgu dziecka i jej przejawy w patologii mózgowia.
 7. Schemat badania neuropsychologicznego dziecka w ujęciu eksperymentalno – klinicznym, znaczenie i funkcje diagnozy neuropsychologicznej w zależności od etiologii i mechanizmów patologii mózgu.
 8. Znaczenie wywiadu i obserwacji w badaniu neuropsychologicznym dziecka z zaburzeniem neurorozwojowym i nabytymi zmianami OUN.
 9. Metody oceny funkcji ruchowych i percepcyjnych (wzrokowych, słuchowych, somestetycznych) oraz ich interpretacja, objawy agnostyczne u dzieci, neuronalne podłoże symptomów.
 10. Metody oceny funkcji mnestycznych, objawy trudności i zaburzeń procesu pamięci oraz uczenia się, ich neuronalne podłoże.
 11. Metody oceny funkcji uwagowych, zróżnicowanie objawów w zależności od lokalizacji patologii mózgowej.
 12. Metody oceny funkcji wykonawczych.
 13. Zaburzenia rozwoju systemu językowego, metody oceny.
 14. Analizy przykładowych diagnoz dzieci.

Termin szkolenia 16,17 listopada 2024 i 14,15 grudnia 2024

Szkolenie dwuczęściowe łącznie 36-to godzinne obejmuje dwa dwudniowe zjazdy każdy po 18 godzin dydaktycznych.

Pełen opis i karta zgłoszeniowa - www.pracownia-mm.pl/oferta/ 
Koszt szkolenia1500 PLN

OPINIE I KOMENTARZE