Kursy psychologiczne

Dodaj ogłoszenie
MMPI-II - szkolenie
KURS

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z inwentarzem MMPI-2 i jego polską adaptacją oraz dostarczenie informacji niezbędnych do prawidłowej oceny i interpretacji uzyskanych wyników.

590 zł
komentarze
19.11.2022
Wrocław
Opiniowanie sądowe.
KURS

Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę dotyczącą nadużyć seksualnych- zapoznają się z zasadami kontaktu z ofiarą przemocy seksualnej- dzieckiem i adolescentem, zasadami współpracy z rodziną, innymi specjalistami, zastosowaniem technik i narzędzi diagnozy.

399 zł
komentarze
19.11.2022
Wrocław
Studium Terapii Par  Jesień 2022 (online)
KURS

Celem Studium Terapii Par jest kształcenie umiejętności uczestników szkolenia w zakresie podstawowych narzędzi diagnozy par i umiejętności pracy terapeutycznej z parami w paradygmacie terapii systemowej

3600 zł
komentarze
08.10.2022
Wrocław-śródmieście
Autyzm-diagnoza i pomoc terapeutyczna.
KURS

Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej nad konkretnymi przypadkami

399 zł
komentarze
17.09.2022
Wrocław
Trening zaawansowanych umiejętności ACT - metafory w praktyce
KURS

Niezależnie od tego, czy jest się nowicjuszem, czy posiada się lata doświadczenia w pracy z pacjentami, trudno zaprzeczyć, że metafory odgrywają kluczową rolę w praktyce psychoterapeutycznej.

399 zł
komentarze
24.09.2022
Wrocław-śródmieście
Diagnoza i terapia ekspresywna.
KURS

Program szkolenia przewiduje poszerzenie wiedzy uczestników o czynniki psychospołeczne jak i biologiczne w powstawaniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży.

399 zł
komentarze
30.09.2022
Wrocław-śródmieście
Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
KURS

W trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody diagnozy i terapii mające zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania opozycyjno-buntownicze, dyssocjalne czy agresywne.

399 zł
komentarze
09.12.2022
Wrocław
Samobójstwa i samouszkodzenia u osób osadzonych.
KURS

Celem szkolenia jest przedstawienie psychologom, pedagogom, wychowawcom pracującym w ZK problematyki związanej z samouszkodzeniami i zachowaniami suicydalnymi u osób osadzonych.

399 zł
komentarze
10.12.2022
Wrocław
PODSTAWY MEDYCYNY CHIŃSKIEJ I FIZJOLOGIA NARZĄDÓW
KURS

Kurs „Podstawy medycyny chińskiej i fizjologia Zang Fu” obejmuje wykłady z teoretycznych podstaw medycyny chińskiej oraz tradycyjnej fizjologii Narządów, wzajemnych związków między nimi, jak również systemu przyporządkowań do poszczególnych elementów.

1470 zł
komentarze
21.01.2023
Kraków
MMPI / MMPI-2 badanie, interpretacja i opracowanie wyników
KURS

MMPI to jeden z najczęściej stosowanych przez psychologów testów osobowości. Szkolenie przybliży wiedzę na temat konstrukcji kwestionariusza, skal klinicznych i kontrolnych oraz skal dodatkowych.

550 zł
komentarze
12.11.2022
Sopot
NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymać wszystkie najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK