NEWSLETTER

Zapisz się by otrzymywać najnowsze informacje z serwisu.

FACEBOOK
ARTYKUŁ

Fundacja BMS możliwość przyznania grantu

Zaproszenie do składania wniosków

Granty na realizację projektów, których celem jest zmniejszanie różnic w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych w Europie Środkowo-Wschodniej

(Czechy, Węgry, Polska, Rumunia oraz Rosja)

 

Temat przewodni - OPIEKA PIELĘGNIARSKA: SZKOLENIE, ROZWÓJ MOŻLIWOŚCI I BUDOWANIE PARTNERSTWA ŚRODOWISKOWEGO NA RZECZ ZWIĘKSZENIA SKUTECZNOŚCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W SPOŁECZNOŚCIACH DYSPROPORCJONALNIE DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM NOWOTWOROWYM.

 

Termin składania wniosków: 20 kwietnia, 2012

 

Fundacja Bristol-Myers Squibb, w ramach programu BRIDGING CANCER CARE, zaprasza do składania wniosków z propozycjami projektów mających na celu niwelowanie różnic w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych, które będą realizowane w Czechach, Polsce, Rumunii, Rosji i na Węgrzech.

 

Fundacja przyzna pięć dwuletnich grantów, każdy w wysokości do 150 000 dolarów amerykańskich, na wsparcie nowatorskich i dających trwałe wyniki projektów, które poprawią możliwości i umiejętności z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem onkologicznym wśród pielęgniarek specjalistycznych, ogólnych i środowiskowych, i/lub projektów, które angażują pielęgniarki w poprawę wiedzy, świadomości lub wyników leczenia onkologicznego w społeczności poprzez:

• partnerstwa społeczne, które łączą we współdziałaniu pielęgniarki z grupami pacjentów, wydziałami zdrowia, organizacjami społecznymi i obywatelskimi, stowarzyszeniami zawodowymi czy organizacjami religijnymi,

• partnerstwa zawierane pomiędzy stowarzyszeniami pielęgniarek i lekarzy lub zespoły składające się z pielęgniarek i lekarzy,

• zaangażowanie pielęgniarek w opiekę onkologiczną w danym środowisku, np. opiekę psychospołeczną, wczesne wykrywanie, badania przesiewowe, edukację w zakresie ochrony zdrowia, opiekę nad pacjentami po zakończonym leczeniu oraz opiekę paliatywną.

 

Zaproszenie do składania wniosków oraz dodatkowe informacje dotyczące kryteriów wyboru, możliwości ubiegania się o grant i trybu składania wniosków znajdują się na stronie internetowej www.bms.com/foundation. Zapytania prosimy kierować na bridgingcancercare@bms.com.

OPINIE I KOMENTARZE